Журнал «Український смисл»

Журнал «Український смисл» – друкований орган Центру історії та розвитку української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Часопис видається з 2007 року як лінгвокультурологічний збірник наукових праць, у якому публікуються дослідження мовознавців ДНУ та всієї України з найрізноманітніших важливих проблем мовного життя Придніпров’я та України. Періодичність – 1 раз на рік.

Збірник зареєстрований як фахове видання, у якому можуть публікуватися результати досліджень із філологічних наук (наказ МОН України від 15.04.2014 № 455).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19877-9677 ПР від 19.03.2013 року. Періодичність – 1 раз на рік.


Журнал «Український смисл»

У збірнику висвітлюються сучасні погляди вчених на розвиток української мови, подаються нові тлумачення українських художніх творів на тлі європейського літературного процесу.

Розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів та вчителів. 

Видання збірника здійснюється українською мовою. Статті друкуються російською, українською та англійською мовами.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії № 1 та 2 (2012 рік) наукового видання «Український смисл» та представлення на порталі наукової періодики України за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/

Видавець – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.


Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.