Галузь та проблематика

Журнал «Український смисл» – друкований орган Центру історії та розвитку української мови Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Часопис видається з 2007 року як лінгвокультурологічний збірник наукових праць, у якому публікуються дослідження мовознавців ДНУ та всієї України з найрізноманітніших важливих проблем мовного життя Придніпров’я та України. Періодичність – 1 раз на рік.

Збірник зареєстрований як фахове видання, у якому можуть публікуватися результати досліджень із філологічних наук (наказ МОН України від 15.04.2014 № 455).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 19877-9677 ПР від 19.03.2013 року. Періодичність – 1 раз на рік.

 

У збірнику висвітлюються сучасні погляди вчених на розвиток української мови, подаються нові тлумачення українських художніх творів на тлі європейського літературного процесу.

Розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів-філологів та вчителів. 

Видання збірника здійснюється українською мовою. Статті друкуються російською, українською та англійською мовами.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського прийняла на репозитарне зберігання електронні версії № 1 та 2 (2012 рік) наукового видання «Український смисл» та представлення на порталі наукової періодики України за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/

Видавець – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University