МОВНА НОРМА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Н. С. Голікова

Abstract

Розглядається норма української літературної національної мови в ху­дожньо-літературному стилі, а також вплив нової художньої літератури на виникнення специфічних рис української мови початку ХХІ ст.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Баранник Д. Х. Українська мова на межі століть / Д. Х. Ба­ран­ник // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 40–47.

Бацевич Ф. С. Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування / Ф. С. Бацевич // Мово­знавство. – 2006. – № 6. – С. 33–40.

Голікова Н. С. Парні сполучення слів у романі «Брухт» П. За­­гре­бельного / Н. С. Голікова // Дослідження з лекси­коло­гії і гра­матики української мови: зб. наук. праць. – Вип. 4. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 15–22.

Голікова Н. С. Семантико-дериваційні інновації в романі П. Загребельного «Брухт» / Н. С. Голікова // Лексико-грам­матические инновации в современных славянских языках. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 82–85.

Городенська К. Г. Структура складних іменників у контексті семантичного синтаксису / К. Г. Городенська // Мово­знавст­во. – 1988. – № 3. – С. 27–34.

Даниленко Л. І. Лексико-семантичні інновації в сучасній чеській мові / Л. І. Даниленко // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 104–112.

Зіневич Л. Мова перекладів М. Зерова та літературні норми початку ХХ ст. / Людмила Зіневич // Культура слова. – К., 2009. – Вип. 71. – С. 95–98.

Коць Т. А. До проблеми лексичної норми сучасної україн­ської літературної мови / Т. А. Коць // Мовознавство. – 2009. – № 1. – С. 70–75.

Коць Т. Про прескриптивну і дескриптивну норму в гра­матиці / Тетяна Коць // Культура слова. – Вип. 72. – К., 2010. – С. 47–55.

Левицький В. В. Про парні сполучення слів в німецькій мові / В. В. Левицький // Мовознавство. – 1977. – № 1. – С. 76–78.

Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Си­­­до­ренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2005. – 464 с.

Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду норматив­них засад української літературної мови і явище пуризму / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2005. – № 3–4. – С. 85–104.

Чабаненко В. А. Норми словотворення і мовна експресія / В. А. Чабаненко // Мовознавство. – 1980. – № 2. – С. 13–20.


Abstract views: 150
PDF Downloads: 147
How to Cite
Голікова, Н. С. (1). МОВНА НОРМА В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/11
Section
Articles