ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ТА СПОСОБУ САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

  • М. І. Бобак
  • І. А. Прокоп
  • Г. Р. Бобак

Abstract

Розглядаються питання фахової культури мови та основні шляхи формуван­ня мовної компетенції особистості лікаря. Наголошується на тому, що культура терміновживання є важливим складником мовної особис­тості лікаря, а використання етнографічного компонента сприяє усвідом­ленню національної самобутності особистості.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Болтарович З. Українська народна медицина / З. Болтаро­вич. – К.: Абрис, 1994. – 394 с.

Єрмоленко С. Я. Навчально-виховна концепція вивчення ук­раїнської (державної) мови / C. Я. Єрмоленко, Л. І. Мацько // Дивослово. – 1994. – № 7. – С. 28–33.

Мацько Л. І. Культура української фахової мови / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

Товстуха Є. Криниця здоров’я (Українська народна меди­цина – спадкоємний пласт міфопоетичної творчості, мудрос­ті, культури та езотеричної науки) / Є. Товстуха // Київ. – 1999. – № 1–2. – С. 150–158.

Цісар Т. І. Культура мовлення медика / Т. І. Цісар. – Кам’я­нець-Подільський, 2003. – 296 с.

Юкало В. Я. Культура мови / В. Я. Юкало. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 77 с.

Юкало В. Я. Формування культури терміновживання у май­бут­нього лікаря / В. Я. Юкало // Медична освіта. – 1999. – № 1. – С. 83–86.


Abstract views: 132
PDF Downloads: 44
How to Cite
Бобак, М. І., Прокоп, І. А., & Бобак, Г. Р. (1). ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВИ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ТА СПОСОБУ САМОВИРАЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/13
Section
Articles