УНИКАННЯ ПАСИВНИХ ДІЄСЛІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • З. Й. Куньч

Abstract

Проаналізовано типові помилки, пов’язані з уживанням пасивних дієслів­них конструкцій, а також виявлено, як це відображається на таких ознаках мовної культури, як правильність, змістовність, точність, логічність, відпо­відність ситуації тощо.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я»/ С. Караванський. – К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 240 с.

Куньч З. Пасивні дієслівні конструкції в українському науко­во­му мовленні / З. Куньч, Н. Голубінка // Вісник Націо­наль­но­го університету «Львівська політехніка». – Львів: Вид-во Націо­наль­ного університету «Львівська політехніка», 2004. – С. 24–26.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Ра­девич-Винницький. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

Рожанківський Р. Щодо українського стилю фахової мови / Р. Рожанківський // Вісник Держуніверситету «Львівська по­лі­техніка». – № 336. Проблеми української термінології: Мате­ріали 5-ї Міжнародної наукової конференції «Слово-Світ – 98». – Львів: Вид-во Держуніверситету «Львівська полі­тех­ніка», 1996. – С. 43–46.

Сербенська О. Дієслівні конструкції в українському науко­во-технічному мовленні / О. Сербенська. – Проблеми україн­ської науково-технічної термінології. Тези доповідей 4-ї Між­на­родної наукової конференції. – Львів: Вид-во Держунівер­ситету «Львівська політехніка», 1996. – С. 36.

Шевельов Ю. Українські синтаксичні конструкції типу збудо­вано місто – збудоване місто / Ю. Шевельов // AnnalesUniversitatisMariaeCurie-Skladowska. – Lublin-Polonia, 1996–1997. – V. XIV–XV. – С. 115–119.

Шерех Ю. Нарис сучасної української мови / Ю. Шерех. – Мюнхен, 1951. – 402 с.


Abstract views: 142
PDF Downloads: 125
How to Cite
Куньч, З. Й. (1). УНИКАННЯ ПАСИВНИХ ДІЄСЛІВНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/18
Section
Articles