МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ

  • І. П. Мамчич

Abstract

Систематизуються засоби, що витворюють особливу тональність, мило­звучність української мови на синтаксичному рівні, зокрема йдеться про переважання безприйменникових конструкцій, синтаксичних форм на -но, -то, особливості перекладу деяких слів у нашій мові.  

Downloads

Download data is not yet available.

References

Антисуржик ділової мови [уклад.: Міняйло Р. В., Сікорська З. С.; Луганський державний інститут культури і мистецтв]. – [4-те вид., випр. і доп.]. – Луганськ: Вид-во ЛДІКМ, 2011.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.

Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: навч. посіб. / Галина Волкотруб. – Тернопіль: Підручники і посіб­ники, 2004.

Довідник з культури мови: посібник / С. Я. Єрмоленко, С. П. Би­бик, Н. М. Сологуб та ін.; За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Вища шк., 2005.

Караванський С. Секрети української мови / Святослав Ка­раванський. – [2-ге розширене вид.]. – Львів: БаК, 2009.

Мосенкіс Ю. Трипільська ґенеза милозвучності української мови на тлі євразійських мовотворчих процесів / Ю. Мосен­кіс. – К., 2002.

Русско-украинский словарь: В 3 т. / Редкол.: И. К. Белодед (председатель) и др. – [3-е изд]. – К.: Глав. ред. УСЭ, 1988. – Т. 3, про–Я.

Словарь української мови / Упорядкував з додатком власно­го матеріалу Борис Грінченко: В 4 т. / НАН України. Ін-т української мови. – К.: Наукова думка, 1997. – Т. 4, Р–Я.

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчи­шин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004.

Тоцька Н. Засоби милозвучності української мови / Н. Тоцька // Урок української. – 2003. – № 10.

Фаріон І. Мова – краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст. / Ірина Фаріон. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська полі­тех­ніка», 2007.

Чабаненко В. Стилістика експресивних засобів української мови / В. Чабаненко. – Запоріжжя, 2002.

Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / Ю. Ше­вельов. – Х., 2002.


Abstract views: 195
PDF Downloads: 43
How to Cite
Мамчич, І. П. (1). МИЛОЗВУЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/20
Section
Articles