ПЕРФОРМАТИВНІ ЕТИКЕТНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ВИБАЧЕННЯ

  • О. М. Мельничук
  • Л. І. Сілевич

Abstract

Здійснено аналіз етикетних формул вибачення як одного із семантико-стилістичних виявів ввічливого ставлення.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Богдан С. К. Мовний етикет українців: Традиції і су­часність / С. К. Богдан. – К.: Рідна мова, 1998. – 475 с.

Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / В. В. Виноградов. – М.: Высшая школа, 1986. – 640 с.

Городенська К. Г. Деривація синтаксичних одиниць / К. Г. Городенська. – К.: Наукова думка, 1991. – 190 с.

Гуйванюк Н. Етнопсихологічні особливості етикетних ви­словлень буковинців у XIX ст. / Н. Гуйванюк // Матеріали III Міжнародної історико-краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 120-річчю заснування Чернівецького універси­тету. – Чернівці, 1995. – С. 112–116.

Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного мовлення (Просте речення; еквіваленти речення) / П. С. Ду­дик. – К.: Наукова думка, 1973. – 288 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Син­так­сис: мо­нографія / А. П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2001. – 662 с.

Караванський С. Секрети української мови / С. Кара–ванський. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.

Мацько Л. І. Стилістика української мо­ви / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету / Н. П. Плющ // Українська мова і сучас­ність. – К.: НКМ ВО, 1991. – С. 90–98.

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів: Сполом, 2001. – 223 с.

Словник української мови: в 11 т. – К.: Наукова думка, 1970–1980.

Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шах­матов. – Л.: Учпедгиз, 1941. – 620 с.


Abstract views: 145
PDF Downloads: 134
How to Cite
Мельничук, О. М., & Сілевич, Л. І. (1). ПЕРФОРМАТИВНІ ЕТИКЕТНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ВИБАЧЕННЯ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/21
Section
Articles