СТАНОВЛЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ В УКРАЇНІ

  • О. Р. Микитюк

Abstract

Проаналізовано формування мовної норми на основі давніх писемних пам’яток, виокремлено критерії становлення мовної норми, показано по­слідовність етапів вибору, кодифікації, упровадження та вдосконалення мовної норми.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Да­видович. – К.: Либідь, 1991. – 256 с.

Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Губерначук С. Як гул століть, як шум віків – рідна мова / С. Губерначук. – К.: «БЛІЦ-ІНФОРМ», 2002. – 234 с.

Капелюшний А. О. Практична стилістика української мови: [навч. посіб.] / А. О. Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2001. – 224 с.

Караванський С. Два правописи – одна мова / С. Кара­ван­ський // Урок Української. – 2002. – № 10. – С. 27–31.

Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за своє національне «Я» / С. Караванський. – ВЦ «Академія», 2001. – 240 с.

Караванський С. Секрети української мови / С. Кара­ванський. – К.: Українсько-канадське спільне підприємство «Кобза», 1994. – 152 с.

Коваль А. П. Ділове спілкування / А. П. Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови: [підручник] / А. П. Коваль. – К.: Вища школа, 1987. – 351 с.

Масенко Л. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 163 с.

Ощипко І. Й. Практична стилістика української літературної мови. Лексика і фразеологія / І. Й. Ощипко. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1968. – 107 с.

Ощипко І. Й. Практична стилістика сучасної української літературної мови. Синтаксис / І. Й. Ощипко. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1964. – 142 с.

Пилинський М. М. Мовна норма і стиль / М. М. Пилин­ський. – К.: Наукова думка, 1976. – 288 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: [підручник] / О. Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.

Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів: [підручник] / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – К.: Знання, 2008. – 413 с.

Фаріон І. Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей): [монографія] / І. Д. Фаріон. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 328 с.

Шерех Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус / Юрій Шерех // Поза книжками і з книжок. – К.: Час, 1998. – С. 281–392.

Яворська Г. М. Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада: [монографія] / Г. М. Яворська. – К.: Нац. акад. наук України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, 2000. – 288 с.


Abstract views: 286
PDF Downloads: 578
How to Cite
Микитюк, О. Р. (1). СТАНОВЛЕННЯ МОВНОЇ НОРМИ В УКРАЇНІ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/22
Section
Articles