ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ

  • Н. Г. Майборода

Abstract

Розглядається термінологія суспільних наук як частина лексичної сис­теми літературної мови і важливий компонент формування культури про­фесійного мовлення.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.

Кияк Т. Р. Функції та переклад текстів у фахових текстах [Електронний ресурс] / Т. Р. Кияк. – Режим доступу http://eprints.zu.edu.ua/1545/1/84.pdf

Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – К.: Каравела, 2006. – 352 с.

Сагач Г. Становлення духовно-інтелектуальної особистості студентів гуманітарного профілю засобами красномовства / Г. Сагач // Педагогіка і психологія професійної освіти. – Львів, 1998. – № 4. – С. 77–86.

Словник соціологічних і політологічних термінів [за заг. ред. В. І. Астахової, В. І. Даниленка, А. І. Панова]. – К.: Вища школа, 1993. – 141 с.

Снісаренко Я. Семантичний аналіз суспільно-політичної лексики української та англійської мов / Я. Снісаренко // Наукові записки. – Вип. 89 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. – С. 204–208.


Abstract views: 173
PDF Downloads: 89
How to Cite
Майборода, Н. Г. (1). ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/29
Section
Articles