Формування мовленнєвої культури студентів вищих технічних навчальних закладів

  • Л. М. Ткач
  • І. В. Рибалко

Abstract

Розглянуто проблему взаємозв’язку мови та культури мовлення сту­дентів вищих технічних навчальних закладів

Downloads

Download data is not yet available.

References

Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити: [посіб.]; за заг. ред. О. Сербенської. – Львів: Світ, 1994. – 152 с.

Бабич Н. Основи культури мовлення / Н. Бабич. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караван­ський. – [2-ге вид., розшир.]. – Львів: БаК, 2009. – 344 с.

Кошова Л. Особливості інтерактивної моделі навчання / Л. Кошова // Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педпрактики: [Тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2004. – С. 52–54.

Павловский А. Грамматика малоросийского наречия / А. Пав­ловский. – СПб., 1818. – 116 с.

Пащенко В. Українська – не жаргон / В. Пащенко // Уря­до­вий кур’єр. – 2005. – 15 квітня. – № 70.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: [навч. посіб.] / О. Пономарів. – К.: Либідь, 2001. – 240 с.


Abstract views: 51
PDF Downloads: 764
How to Cite
Ткач, Л. М., & Рибалко, І. В. (1). Формування мовленнєвої культури студентів вищих технічних навчальних закладів. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/31
Section
Articles