НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА РОМАНУ СЕРГІЯ БАТУРИНА «ОХОРОНЕЦЬ»

  • Я. І. Рибалка

Abstract

Проаналізовано засоби мовної експресії в історичному романі Сергія Батурина «Охоронець», зокрема досліджується експресивна лексика (суржик, лайлива). Визначаються характерні особливості цих засобів та їх роль у мові художнього твору.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Батурин Сергій. Охоронець [Електронний ресурс] / Сергій Батурин. – Режим доступу: http://www.ukrcenter.com

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доповн.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І. Р. Вихованець. – К.: Наукова думка, 1988. – С. 23–30.

Дзюбишина-Мельник Н. Я. Суржик і суржикізми: сти­ліс­тичні ресурси / Н. Я. Дзюбишина-Мельник// Наукові запис­ки. Філологічні науки. – К., 2010. – Вип. 111.

Клепуц Л. Стратегії класифікації ненормативної лексики [Електронний ресурс] / Л. Клепуц// «Humanities & Social Sciences 2009» (HSS–2009), 14–16 may 2009, Lviv. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/6678/1/30.pdf

Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту / І. М. Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с.

Українська мова. Енциклопедія. ? Редкол.: В. М. Руса­нів­ський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

Франко З. Т. Про експресивну місткість слова / З. Т. Франко// Культура слова. – К., 1979. – Вип. 16. – С. 20–26.

Anderson L. G. Bad Language / L. G. Anderson, P. Trudgil. – Oxford: Basil Blackwell LTD., Bailey L.A., 1990.

Hoffman G. Schimpfworter der Griechen und Romer. Wiss. Beilage zum Programm des Friedrichsrealgymnasiums / G. Hoffman. – Berlin, 1892.

McEnery T. Swearing in English: bad language, purity power from 1586 to the present / T. McEnery. – L.; N.-Y.: Routledge, 2006.

Miniconi. Les termes d’injure dans le theatre comique: Rev Etlat 36/1958 159/75.

Reimers F. H. Der plautinis Schimpfworterkatalog. Diss. / F. H. Reimers. – Kiel, 1957.


Abstract views: 88
PDF Downloads: 146
How to Cite
Рибалка, Я. І. (1). НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА РОМАНУ СЕРГІЯ БАТУРИНА «ОХОРОНЕЦЬ». Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/33
Section
Articles