ОCОБЛИВОСТІ АФОРИСТИКИ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО

  • Т. В. Шевченко

Abstract

Розглянуто особливості емоційно-смислового поля афоризмів, викорис­таних у творах Павла Загребельного. Аналізуються їхні стилістичні функції як одного із засобів формування авторської модальності, розкривається їх експресивно-оцінний потенціал.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: В. М. Русанів­ський, О. О. Тараненко (співголови), М. П. Зяблюк [та ін.]. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

Шарманова Н. М. Українська афористика: структурно-се­мантичний та функціональний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. М. Шарманова; Харківський нац. ун-т. – Х., 2005. – 19 с.


Abstract views: 42
PDF Downloads: 17
How to Cite
Шевченко, Т. В. (1). ОCОБЛИВОСТІ АФОРИСТИКИ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/35
Section
Articles