ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СТРУКТУРІ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ)

  • А. Ю. Яворський

Abstract

Систематизовано різнотипні синтаксичні анормативи, вилучені з га­зет, та запропоновано шляхи їх усунення. Простежено частотність кож­ного типу помилок і ступінь їхнього лінгворизику у процесі редагування.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бондаренко Т. Г. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.08 / Т. Г. Бондаренко / Київський національний університет ім. Т. Шев­ченка. – К., 2003. – 18 с.

Капелюшний А. О. Стилістика й редагування: практичний словник-довідник журналіста / А. О. Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2002. – 576 с.

Словник української мови: В 11 т. – Т. 2 / Ред. П. П. До­ценко, Л. А. Юрчук. – К.: Наукова думка, 1971. – 550 с.

Сучасна українська мова: [підруч.] / за ред. О. Д. Поно­марева. – К.: Либідь, 1997. – 400 с.


Abstract views: 190
PDF Downloads: 160
How to Cite
Яворський, А. Ю. (1). ТИПОВІ ПОМИЛКИ У СТРУКТУРІ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ДРУКОВАНИХ ЗМІ). Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/38
Section
Articles