ПРОЯВИ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КНИЖНИХ СТИЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • Н. А. Баракатова

Abstract

Проаналізовано відхилення від лексичних і граматичних норм української літературної мови як результат російсько-української інтерференції у книж­но-писемних стилях.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Кривошеєва О. Питання культури української мови у ви­дан­нях української діаспори США і Канади / О. Кривошеєва // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. – Т. 4. – Х., 1995. – С. 169–176.

Масенко Л. Т. Мова і політика / Л. Т. Масенко. – К.: Соняшник, 1999. – 370 с.

Мацько Л. Матимемо те, що зробимо / Л. Мацько // Диво­слово. – 2001. – № 9. – С. 2–4.

Радчук В. Укруслиш – мова майбутнього? (Взаємодія мов і пе­ре­клад) / В. Радчук // Урок української. – 2006. – № 3–4. – С. 22–27.

Руда О. Суржик, або напівмовність / О. Руда // Українська мова і література. – № 201. – С. 8–10.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енцикло­педія / О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Сербенська О. Дещо про культуру мови і культуру слова / О. Сербенська // Дзвін. – 2001. – № 9. – С. 137–147.

Ставицька Л. Суржик: термінологічно-поняттєва парадиг­ма / Л. Ставицька // Українська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць.– К.: КНЕУ, 2001. – Вип. ІV. – С. 271–274.

Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду норматив­них засад української літературної мови і явище пуризму (на загальнослов’янському тлі) / О. О. Тараненко // Мовознавст­во. – 2008. – № 2–3. – С. 159–189.

Труб В. М. Явище «суржику» як форма просторіччя в си­туації двомовності / В. М. Труб // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 53–56.

Українська мова. Енциклопедія / редкол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), М. П. Зяблюк та ін. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – К.: Укр. енцикл., 2004. – 824 с.

Чапленко В. Дещо про мову: [Збірка статей] / В. Чапленко. – Нью-Йорк, 1959. – 64 с.

Шаблій О. «Термінологічний суржик» як вияв міжмовної інтерференції у спеціальних текстах / О. Шаблій // Україн­ська термінологія і сучасність: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. ІV. – С. 289–292.


Abstract views: 25
PDF Downloads: 30
How to Cite
Баракатова, Н. А. (1). ПРОЯВИ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КНИЖНИХ СТИЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/43
Section
Articles