МОВНИЙ ЕТИКЕТ У ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ

  • Н. С. Голікова

Abstract

Розглядається мовний етикет як система узвичаєних формул і форм вираження ввічливості, його реалізація в художньо-літературному дискурсі, а також специфіка трансформацій мовного етикету в мовленнєвий етикет.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики / Ф. С. Ба­цевич. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 302 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Ба­це­вич. – К.: ВЦ «Академія», 2004. – 344 с.

Бацевич Ф. С. Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування / Ф. С. Бацевич // Мово­знавство. – 2006. – № 6. – С. 33–40.

Голікова Н. С. Етикет і культура мовного спілкування у ви­щій школі / Н. С. Голікова, І. С. Попова. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2009. – 157 с.

Загребельний П. Безслідний Лукас / Павло Загребельний. – Х.: Фоліо, 2003. – 398 с.

Загребельний П. Брухт / Павло Загребельний. – Х.: Фоліо, 2003. – 254 с.

Загребельний П. Роксолана. Книга перша / Павло Загребель­ний. – Х.: Фоліо, 2003. – 381 с.

Загребельний П. Твори: В 2 т. / П. Загребельний. – К.: Дніпро, 1984. – Т. 2: Смерть у Києві. Первоміст. – 662 с.

Загребельний П. Юлія, або Запрошення до самовбивства / Павло Загребельний. – Х.: Фоліо, 2003. – 350 с.

Загребельний П. Я, Богдан / Павло Загребельний. – Х.: Фоліо, 2008. – 671 с.

Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність: [монографія] / Катерина Сера­жим. – К.: Видавець Паливода А. В., 2010. – 352 с.

Формановская Н. И. Употребление русского речевого эти­кета / Н. И. Формановская. – М.: Русский язык, 1984. – 193 с.


Abstract views: 60
PDF Downloads: 169
How to Cite
Голікова, Н. С. (1). МОВНИЙ ЕТИКЕТ У ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/47
Section
Articles