СТРУКТУРНІ ТИПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ ЗА МОДЕЛЛЮ РЕЧЕННЯ, В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Т. В. Кедич

Abstract

Проаналізовано особливості функціонування фразеологічних одиниць, зокрема прислів’їв та приказок, в історичних романах Р. Іваничука, Р. Іван­ченко, Ю. Мушкетика. Досліджуються фразеологізми, органі­зо­вані за моделлю простого та складного речень, розглядаються їх основні типи.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л. Г. Авксентьєв. – Х.: Вища шк., 1983. – 137 с.

Алефиренко Н. Ф. Фразеология и паремиология: [учеб. посо­бие] / Н. Ф. Алефиренко, Н. Н. Семененко. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 344 с.

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології / М. Ф. Але­фіренко. – Х.: Вища шк., 1987. – 130 с.

Бандура О. М. Мова художнього твору / О. М. Бандура. – К.: Дніпро, 1964. – 122 с.

Іваничук Р. Твори: В 3 т. / Р. Іваничук. – Т. 1: Черлене вино: [роман]; Мальви: [роман]. – К.: Дніпро, 1988. – С. 383–615.

Іваничук Р. Твори: В 3 т. / Р. Іваничук. – Т. 1: Черлене вино: [роман]; Мальви: [роман]. – К.: Дніпро, 1988. – С. 19–176.

Іванченко Р. Золоті стремена: [роман] / Р. Іванченко. – К.: Рад. письменник, 1984. – 447 с.

Максимова К. В. Фразеологізми як компоненти складно­під­рядних конструкцій / К. В. Максимова // Лінгвістичні до­слідження: [зб. наук. праць / за заг. ред. Л. А. Лисиченко]. – Х., 2004. – Вип. 13. – С. 122–123.

Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній ро­маністиці Раїси Іванченко / О. Мізінкіна // Проблеми сучас­но­­го літературознавства: [зб. наук. праць]. – Вип. 10. – О.: Маяк, 2002. – С. 203–209.

Мушкетик Ю. Гетьманський скарб: роман / Ю. Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2008. – 415 с.

Оникович Г. Фразеологізми як національно-культурний ком­понент українознавства / Г. Оникович // Дивослово. – 1994. – № 9. – С. 12–16.

Пазяк М. Трансформація паремій у текстах художніх творів / М. Пазяк // Народна творчість та етнографія. – 1999. – № 5–6. – С. 83–94.

Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови / Л. Скрип­ник. – К.: Наук. думка, 1973. – 280 с.

Сучасна українська мова. Лексика і фразеологія / за заг. ред. акад. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка, 1973. – С. 331–386.

Українські прислів’я та приказки / упоряд. С. В. Мишанич, М. М. Пазяк. – К.: Дніпро, 1984. – 390 с.


Abstract views: 503
PDF Downloads: 215
How to Cite
Кедич, Т. В. (1). СТРУКТУРНІ ТИПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ ЗА МОДЕЛЛЮ РЕЧЕННЯ, В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/51
Section
Articles