ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ

  • М. С. Ковальчук
Ключові слова: фразеологізм, семантична трансформація, кон­текс­туальне оживлення, гра слів, розширення та усічення фразеологізмів.

Анотація

Ідеться про основні прийоми трансформації фразеологізмів – газетних заголовків, появу їхніх лексичних і граматичних варіантів.

Посилання

Григораш А. М. Трансформація складу фразеологізмів у га­зетних текстах / А. М. Григораш // Система і структура схід­но­слов’янських мов. – К.: Т-во «Знання України», 1997. – С. 56–60.

Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети: [навч. посібник] / В. Ф. Іванов. – К.: Знання, 2000. – 222 с.

Пархонюк Л. Синтаксичні засоби актуалізації у газетних за­го­ловках / Л. Пархонюк // Українська філологія: Школи, поста­ті, проблеми. – Львів: Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 323–326.

Сафонов А. А. Стилистика газетных заголовков / А. А. Сафо­нов // Стилистика газетных жанров [Солганик Г. Я., Милых М. К., Вомперский В. П. и др.]. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С. 205–228.

Розділ
Актуальні проблеми українського мовознавства