АКСІОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

  • В. В. Корольова

Abstract

Подано класифікацію аксіологічної лексики як засобу соціо­куль­турної іден­тифікації особистості, розглянуто основні соціокуль­турні тенденції, про­­­ілюстровані оцінною лексикою, що впливають на сус­піль­ний мовний смак і соціокультурну ідентичність особистості.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: оценка, событие, факт: [монографія] / Н. Д. Арутюнова. – М.: Наука, 1988. – 341 с.

Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: [монографія] / Н. І. Бойко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2005. – 552 с.

Ивин А. А. Основание логики оценок: [монография] / А. А. Ивин. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1970. – 230 с.

Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: фор­му­вання і розвиток категорії оцінки: [монографія] / Т. А. Кос­меда. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 350 с.

Мацько Л. Стилістика й історія української літературної мови у лінгводидактичному полі підготовки українських фі­лологів / Любов Мацько // Вісник Львівськ. ун-ту. Серія фі­ло­логічна. – Львів, 2010. – Вип. 50. – С. 112–116.

Русский язык конца ХХ столетия (1985–1995) / отв. ред. Е. А. Зем­ская. – М.: Язык российской культуры, 1996. – 480 с.

Семенюк О. А. Язык эпохи и его отражение в сатирико-юмористическом тексте: [монографія] / О. А. Семенюк. – Ки­ро­воград: РИЦ КГПУ им. В. К. Винниченко, 2001. – 368 с.


Abstract views: 190
PDF Downloads: 92
How to Cite
Корольова, В. В. (1). АКСІОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/53
Section
Articles