ПРИКМЕТНИКОВА СИНОНІМІЯ В РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «ЦИКЛОН»

  • І. П. Мамчич
Ключові слова: синонім, синонімічний ряд, прикметник, О. Гончар.

Анотація

Розглянуто особливості прикметникових синонімічних рядів у творі О. Гончара, на новому фактичному матеріалі підтверджено багатство української мови.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.: Перун, 2007. – 1736 с.

Гончар О. Т. Твори: В 7 т. / Олесь Гончар. – К.: Дніпро, 1987. – Т. 4: Людина і зброя: [роман]; Цик­лон: [роман] / [приміт. В. Коваля] – 589 с.

Колесник Г. М. Слово крилате, мудре, пристрасне. Лексична сино­німіка поетичної мови М. Т. Рильського / Г. М. Ко­лес­ник. – К.: Наук. думка, 1965. – 223 с.

Полюга Л. М. Словник українських морфем / Л. М. Полю­га. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.

Полюга Л. М. Слово у поетичному тексті Івана Франка / Л. М. Полюга. – К.: Наук. думка, 1977. – 165 с.

Словник синонімів української мови: В 2 т. / Бурячок А. А., Гнатюк Г. М., Головащук С. І. та ін. – К.: Наук. думка, 1999–2000.

Розділ
Актуальні проблеми українського мовознавства