ІНШОМОВНІ СЛОВА В НАУКОВИХ ТВОРАХ ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА)

  • Г. А. Онищкнко
Ключові слова: абстрактні іменники, конкретні поняття, термінологічні поняття, лексико-семантична група.

Анотація

Ідеться про використання іншомовних слів у наукових творах І. Огієнка; аналізуються найтиповіші лексико-семантичні групи.

Посилання

Огієнко І. Наочна таблиця милозвучності української мови / І. Огієнко // Дивослово. – 1996. – № 5–6. – С. 16–22.

Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки: Рідномовний Катехизис для вчителів, робітників пера, духовенства, ад­вокатів, учнів і широкого громадянства / І. Огієнко. – [факс. вид.]. – К.: Обереги, 1994. – 72 с.

Огієнко І. Повстання азбуки й літературної мови слов’ян / І. Огієн­ко // Україна освітня: історія, персоналії, поступ: Ук­раїн­ський культурологічний альманах. – К.: Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – Вип. 17. – С. 24–85.

Розділ
Актуальні проблеми українського мовознавства