ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС МИКОЛИ КУЗЬМЕНКА

  • А. М. Поповський
Ключові слова: поетичний синтаксис, синтаксичні конструкції, народно­пісенна ритміка, живомовні елементи, засоби сатиричної типізації.

Анотація

Висвітлено організацію мовних засобів поетичного син­так­сису само­бутнього сатирика й гумориста, твори якого ґрунтуються на живомовній основі та народнопісенній ритмомелодиці Степової України кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Посилання

Білецький Ф. М. Сатира Миколи Кузьменка // Питання філології [зб. наук. праць аспірантів] / Фелікс Мар’янович Білецький, Микола Хомич Гуменний. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1972. – С. 45–46.

Кузьменко М. Л. Дозвілля / М. Л.Кузьменко. – Екатерино­славь, 1899. – 92 с.

Кузьменко М. Чутки й відгуки / Микола Лавріно­вич Кузь­менко // Шершень. – Екатеринославь, 1906. – 78 с.

Український декламатор «Розвага» [артистичний збірник поезій, оповідань, монологів, жартів, сатир і гуморесок; уло­жив Олекса Коваленко]. – [2-е вид., доп.]. – К., 1906. – 576 с.

Розділ
Актуальні проблеми українського мовознавства