ЕКСПРЕСИВНО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЯХ ГАННИ СВІТЛИЧНОЇ

  • Я. І. Рибалка

Abstract

Розглянуто експресивно-синтаксичні засоби в поезіях Ганни Світличної, зокрема звертання, підтримувані вигуком, або самі вигуки; встав­лені конст­рукції; розповідно-окличні речення; питально-окличні ре­чен­ня; риторично-пи­тальні речення; вигукові слова-речення; оклично-номіна­тивні речення, сти­лістичний прийом апосіопеза.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ващенко В. С. Стилістичні явища в українській мові / В. С. Ва­­­щенко. – Х.: Вид-во ХДУ, 1958. – 228 с.

Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн. [підруч. для студ. вищ. закл. освіти / за ред. В. Г. Дончика]. – К.: Либідь, 1998. – Кн. 2. – 456 с.

Мельничук А. С. О роли мышления в формировании струк­туры языка / А. С. Мельничук // Язык и мышление. – М.: Наука, 1967. – С. 74–88.

Світлична Ганна. Поезії [Електронний ресурс] / Ганна Світлична // Літературний навігатор. – Режим доступу: http://www.navigatori.ucoz.ru/publ/2-1-0-90.

Світлична Г. Поезії [Електронний ресурс] / Світлична Г. // Моє Придніпров’я: календар пам’ятних дат Дніпропетровської об­ласті на 2004 рік: [бібліографічний покажчик / Упор. І. Голуб]. – Дніпропетровськ: ДО УНБ, 2003. – 150 с. – Режим доступу: http://www.libr.dp.ua/ Region/Moye_Pridneprovya2003.htm.

Світлична Г. П. Поезії [Електронний ресурс] / Світлична Г. // Павлоградська міська центральна бібліотечна система. – Режим доступу: http://www.pavlogradruth.narod.ru/web/poesi.html.

Світлична Г. Твори. Життя – нехай і випадковість (До 70-річ­чя письменниці) / Г. Світлична // Вітчизна. – 2009. – №3.

Світлична Ганна. Творчість. Біографія [Електронний ресурс] / Ганна Світлична // Клуб Поезії. – Режим доступу http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=73&type=biogr.

Чабаненко В. А. Засоби експресивного волевиявлення в ук­раїнській мові / В. А. Чабаненко // Мовознавство. – 1983. – № 3. – С. 34–40.


Abstract views: 53
PDF Downloads: 19
How to Cite
Рибалка, Я. І. (1). ЕКСПРЕСИВНО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЯХ ГАННИ СВІТЛИЧНОЇ. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/61
Section
Articles