СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ Є. ГУЦАЛА 70-х років ХХ ст.

  • Н. В. Полохова

Abstract

Розглядаються стильові особливості прози Є. Гуцала 70-х років ХХ ст., а також своєрідність індивідуально-авторської манери письма майстра слова на сторінках новел, оповідань, повістей, що увійшли до збірок «Орлами орано», «Що ми знаємо про любов», «Саййора» та ін.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Гуцало Є. Передчуття радості. Дівчата на виданні: [повісті] / Євген Гуцало. – К.: Дніпро, 1971. – 250 с.

Гуцало Є. Парад планет: [роман, повісті] / Євген Гуцало. – К.: Рад. письменник, 1984. – 480 с.

Гуцало Є. Хустина шовку зеленого: [повість, оповідання] / Євген Гуцало. – К.: Рад. письменник, 1966. – 372 с.

Гуцало Є. Що ми знаємо про любов: [оповідання] / Євген Гуцало. – К.: Рад. письменник, 1979. – 340 с.

Гуцало Є. Новели: [збірка новел] / Євген Гуцало. – К.: Дніпро, 1969. – 375 с.

Гуцало Є. З вогню воскресли: [повість, оповідання] / Євген Гуцало. – К.: Молодь, 1978. – 294 с.

Дзюба І. Жага всеосяжності і межі таланту: Штрихи до порт­рета Євгена Гуцала / Дзюба І. // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 11. – С. 13–21.

Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку / В. Г. Дончик. – К.: Стилос, 2003. – 556 с.

Дончик В. Г. Поле досліджень: людська особистість / Дон­чик В. Г. // Рад. літературознавство. – 1967. – № 10. – С. 3–18.

Жулинський М. Г. Відкрився птахом, людям і рослинам… Десять років без Євгена Гуцала / Жулинський М. Г. // Слово і Час. – 2005. – № 8. – С. 3–8.

Жулинський М. Г. Наближення: Літературні діалоги / Жу­линський М. Г. – К.: Дніпро, 1986. – 278 с.

Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології / Тарнашинська Л. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 534 с.

Философский словарь / [авт.-сост. И. В. Андрущенко]. – К.: АСК, 2006. – 1056 с.


Abstract views: 230
PDF Downloads: 280
How to Cite
Полохова, Н. В. (1). СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ Є. ГУЦАЛА 70-х років ХХ ст. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/68
Section
Articles