«СПОВІДЬ ДИТИНСТВА. СТАНЦІЙНІ ПАСТОРАЛІ» ГРИГОРІЯ ГУСЕЙНОВА: СИМБІОЗ ХУДОЖНЬОГО І ДОКУМЕНТАЛЬНОГО

  • Ю. С. Скрипник

Abstract

У статті закцентоваио увагу на проблемі кореляції есеїстичних та белетристичних жанрових парадигм у межах одного тексту. Розглянуто й про­аналізовано специфіку поєднання художніх і документальних елементів у творі «Сповідь дитинства. Станційні пасторалі» Г. Гусейнова, визначено його жанрову приналежність.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бернадська Н. Літературні джерела українського роману в давньому письменстві / Бернадська Н. // Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція. – К.: Академвидав, 2004. – С. 13–35.

Галич О. Документальність – провідна жанрова риса літе­ратури XXI століття / Галич О. // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту): [зб. наук. праць / наук. ред. Н. І. Заверталюк]. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 9–15.

Гусейнов Г. Станційні пасторалі. Сповідь дитинства / Гу­сейнов Г. – Кривий Ріг: Акта, 2005. – 549 с.

Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси: екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної української літератури / Коцюбинська М. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 70 с.

Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’я­ка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. – К.: Академія, 2007. – 752 с.


Abstract views: 397
PDF Downloads: 150
How to Cite
Скрипник, Ю. С. (1). «СПОВІДЬ ДИТИНСТВА. СТАНЦІЙНІ ПАСТОРАЛІ» ГРИГОРІЯ ГУСЕЙНОВА: СИМБІОЗ ХУДОЖНЬОГО І ДОКУМЕНТАЛЬНОГО. Journal “Ukrainian sense”, (2). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/69
Section
Articles