МОВНО-КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

  • Н. С. Голікова

Abstract

У статті досліджуються типові порушення різних норм сучасної української літературної мови, що є причинами невдалої комунікації спілкувальників. З опертям на розроблене в комунікативній                       і прагматичній лінгвістиках поняття девіації як комунікативної невдачі виявляються мовні чинники порушення логічності та прогнозованої прагматичності низки лінгвальних одиниць, що                   є наслідком невдалої інтеракції адресантів й адресатів. У результаті аналізу зроблено висновки про те, що основними каузаторами виникнення мовно-комунікативних девіацій є незнання або порушення кодифікованих норм сучасної української літературної мови.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ажнюк Леся. Про правові наслідки мовних непорозумінь / Леся Ажнюк // Культура слова. – Вип. 75. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 129–134.

Апресян Ю. Д. Интегральное описание языка и системная лексикография [избр. труды, Т. 2] / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1995. – 768 с.

Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики / Ф. С. Бацевич. – К. : Академія, 2011. – 304 с.

Єрмоленко С. Я. Літературна норма і мовна практика / С. Я. Єрмоленко, С. П. Бибик, Т. А. Коць, Г. М. Сюта, С. Г. Чемеркін. – Ніжин : Аспект-поліграф, 2013. – 320 с.

Загребельний Павло. Зло / Павло Загребельний. – Х. : Фоліо, 2008. – 382 с.

Пономарів Олександр. Культура слова. Мовностилістичні поради / Олександр Пономарів. – К. : Либідь, 2008. – 240 с.

Стернин И. А. Основы речового воздействия : [учебное изд.] / И. А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2012. – 178 с.

Ткаченко О. Б. До соціолінгвістичної класифікації мов у її словянський специфіці і динаміці / О. Б. Ткаченко // Мовознавство. – 2005. – № 3–4. – С. 63–68.


Abstract views: 699
PDF Downloads: 304
How to Cite
Голікова, Н. С. (1). МОВНО-КОМУНІКАТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/72
Section
Articles