ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО)

  • О. І. Демченко
  • Я. І. Рибалка

Abstract

 У статті аналізується специфіка вербалізації стереотипів гендеру на матеріалі художнього дискурсу, зокрема через номінації          у межах концептів «чоловік» та «жінка». До уваги беруться конотативні значення лексичних одиниць, що обʼєктивують у собі гендерні стереотипи в сучасному для автора суспільстві.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Архангельська А. М. Маскулінність та фемінінність як соціокультурні категорії на тлі словʼянського антропонімікону / А. М. Архангельська // Мовознавство. – 2006. – № 1. – С. 83.

Вороніна О. А. Універсалізм і релятивізм культури в конструюванні гендерної системи / О. А. Вороніна // Гендерна педагогіка. Хрестоматія : навч. посіб. / [ред. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2006. – 313 с.

Глазовий П. П. Сміхологія. Посібник для всіх, кому любий сміх / П. П. Глазовий. – Надвірна : СПД Поліщук, 2007. – 384 с.

Дороніна Т. О. Ґендерний розвиток у суспільстві (конспекти лекцій) : посіб. / Т. О. Дороніна. – К. : ПЦ «Фоліант», 2005. – С. 283–351.

Сивокінь Г. М. «Навіщо тратить на мораль слова?» (П. Глазовий) / Г. М. Сивокінь // Літературна Україна. – 1982. – 26 березня. – С. 6.

Слінчук В. В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять / В. В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Т. 19. – С. 109–113.

Ставицька Л. О. Мова і стать / Л. О. Ставицька // Критика. – 2003. – № 6. – С. 68.

Тараненко О. О. Принцип андроцентризму в системі мовних координат і сучасний гендерний рух / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 3–25.


Abstract views: 107
PDF Downloads: 33
How to Cite
Демченко, О. І., & Рибалка, Я. І. (1). ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО). Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/74
Section
Articles