ПРАГМАТИЧНИЙ УПЛИВ НА АДРЕСАТА ЗАСОБАМИ АНТОНІМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • К. В. Тараненко

Abstract

Досліджено прагматичний потенціал антонімів української мови на матеріалі романів Ліни Костенко та Марії Матіос, здійснено порівняльну характеристику прагматичних особливостей антонімів у двох художньо-літературних дискурсах. Дістали подальшого розвитку проблеми визначення прагматичного потенціалу антонімів та прагматичного упливу дискурсу. Проаналізовані механізми прагматичного впливу на читача засобами антонімічної системи української мови.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : монографія / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.

Дзюба Іван. Є поети для епох / Іван Дзюба. – К. : Либідь, 2011. – 208 с.

Дука Л. І. Прагматичний потенціал онімів та способи його актуалізації в тексті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. І. Дука – Запоріжжя, 2002. – 19 с.

Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 2004. – 253 с.

Костенко Ліна. Записки українського самашедшего / Ліна Костенко. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011 – 416 с.

Матіос М. Чотири пори життя / Марія Матіос. – Львів : Піраміда, 2009. – 293 с.

Мовчан Д. В. Семантичний та функціонально-прагматичний аспекти антонімії іменників сучасної німецької мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Німецька мова» / Д. В. Мовчан. – Херсон, 2012. – 20 с.

Перцова І. В. Роль контекстуальної антонімії у смисловій побудові слова в поезії / І. В. Перцова // Література в контексті культури. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 14. – С. 197–202.

Шмелев А. Г. Психологическая обусловленность индивидуальных различий в понимании значения слова / А. Г. Шмелев // Исследование проблем речевого общения. – М. : Наука, – 1979. – C. 157–177.


Abstract views: 30
PDF Downloads: 19
How to Cite
Тараненко, К. В. (1). ПРАГМАТИЧНИЙ УПЛИВ НА АДРЕСАТА ЗАСОБАМИ АНТОНІМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/79
Section
Articles