ІЗОТОПІЯ ТЕКСТУ ТА МОВНИЙ ПОРТРЕТ ЯК ОДНА З ФОРМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»)

  • А. A. Ільяшевич
  • H. С. Голікова

Abstract

У статті досліджується ізотопія тексту як особлива семантична структура, що створюється змістовими зв’язками між лексемами. Розглядаються різні наукові підходи до вивчення й розуміння ізотопії. Аналізуються мовні портрети персонажів роману П. Загребельного «Диво» як приклад реалізації семантичної ізотопії. Досліджуються семантичні складники портретних описів і їх текстотвірна роль.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Греймас А. Ж. В поисках трансформационных моделей / А. Ж. Греймас // Зарубежные исследования по семиотике фольклора – М., 1985. – С. 109–144.

Загребельний П. А. Диво / П. А. Загребельний. – К. : Рад. письменник, 1968. – 700 с.

Малетина О. А. Типология портрета в художественном дискурсе / О. А. Малетина // Вестник ВолГУ. Серия 2 : Языкознание. – 2006. – № 5. – С. 122–125.

Насалевич Т. В. Класифікація портретних описів / Т. В. Насалевич // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. – 2002. – Вип. 136. – С. 48–52.

Растье Ф. Интерпретирующая семантика. – Н. Новгород, 2001. – 263 с.

Филиппов К. А. Лингвистика текста : Курс лекций / К. А. Филиппов. – СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2003. – 336 с.

Филиппова Е. В. Семантическая изотопия «еда» в художественном тексте (на материале малой прозы 60–80-х годов XX века) : дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Е. В. Филиппова. – Ставрополь, 2004. – 199 с.

Штайн К. Э. Принципы анализа поэтического текста : [монография]. – СПб. – Ставрополь : Изд-во Ставропольского гос. пед. ин-та, 1993. – 276 с.


Abstract views: 80
PDF Downloads: 65
How to Cite
ІльяшевичА. A., & ГоліковаH. С. (1). ІЗОТОПІЯ ТЕКСТУ ТА МОВНИЙ ПОРТРЕТ ЯК ОДНА З ФОРМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»). Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/82
Section
Articles