ОКАЗІОНАЛЬНА НОМІНАЦІЯ ОСІБ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

  • І. С. Лощинова

Abstract

Стаття присвячена дослідженню оказіональних персонімів           у творчості дніпропетровських письменників, зокрема аналізу їх семантико-дериваційних особливостей, а також експресивних функцій. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Брітікова К. В. Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови : тенденції оновлення лексико-словотвірної категорії назв особи : дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / К. В. Брітікова. – Донецьк, 2007. – 305 с.

Вокальчук Г. М. Складні іменники – оказіональні назви осіб в українській поезії 20–30-х років ХХ ст. / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. Зб. наук. праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту. Вип. 7. – Рівне, 1999. – С. 77–82.

Касім Ю. Ф. Про деякі специфічні способи утворення оказіоналізмів в українській радянській гумористиці / Ю. Ф. Касім // Українське мовознавство. – 1973. – № 1. – К. : Вища школа. – С. 88–93.

Клименко Н. Ф. Роль словотворення у сучасній українській номінації / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк // Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : [монографія]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 134–227.

Колоїз Ж. В. Українська оказіональна деривація : [монографія] / Ж. В. Колоїз. – К. : Акцент, 2007. – С. 130–140.

Магазаник Э. Б. Ономапоэтика, или «Говорящие имена» в литературе / Э. Б. Магазаник. – Ташкент : Фан, 1978. – 145 с.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії : [монографія] / В. А. Чабаненко. – К. : Вища школа, 1984. – 166 с.


Abstract views: 40
PDF Downloads: 27
How to Cite
Лощинова, І. С. (1). ОКАЗІОНАЛЬНА НОМІНАЦІЯ ОСІБ У ТВОРЧОСТІ ПИСЬМЕННИКІВ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/84
Section
Articles