ФУНКЦІЇ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

  • Л. А. Семак

Abstract

Досліджуються функційні особливості лексико-синонімічних парадигм сучасної жіночої прози. Розглядається явище контекстуальної синонімії на основі текстів сучасних письменниць. Виявляються причини ситуативного зближення лексичних одиниць      у контекстах. Здійснюється семантичний аналіз контекстуальних синонімів у межах одного висловлення. Аналізуються умови вживання ситуативно-синонімічних одиниць у визначеному контексті представницями сучасної української прози.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : Перун, 2007. – 1736 с.

Власова Т. Вплив ґендерного дискурсу на процес соціокультурних трансформацій у сучасній Україні : [монографія] / Т. Власова. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 78 с.

Галета О. Незнайоме тіло сучасної жіночої прози : жіноча література від Василя Ґабора / О. Галета // Парадигма. – 2011. – Вип. 6. – С. 234–266.

Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство : посібник / Н. Зборовська. – К. : Академвидав, 2003. – 392 с.

Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. – К. : Вища школа, 2003. – 462 с.

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі : [монографія] / С. Павличко. – К. : Либідь. – 1997. – 360 с.

Ставицька Л. Мова і стать / Л. Ставицька // Критика. − 2003. − № 6. − С. 29−34.

Українська мова : енциклопедія. 2-е вид. випр. і доп. – К. : Укр. енцикл., 2004. – 824 с.

Філоненко С. Ґендерна проблематика і нова концепція особистості жінки в сучасній українській прозі / С. Філоненко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. – К. : Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – Вип. 30. – С. 282–292.


Abstract views: 30
PDF Downloads: 25
How to Cite
Семак, Л. А. (1). ФУНКЦІЇ КОНТЕКСТУАЛЬНИХ СИНОНІМІВ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/87
Section
Articles