РОЛЬ ГОВІРОК У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

  • О. В. Федіна

Abstract

Стаття присвячена дослідженню говірок різних регіонів України та їх впливу на становлення та процес розвитку сучасної української мови, її збагачення давнім мовним матеріалом. Висвітлюються такі питання: історичне значення української говірки; вплив говірок на появу певних слів, понять в українській мові; актуалізація ментальності народу в говірках; образні складники говірок. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Бігусяк М. В. Покутсько-наддністрянське діалектне порубіжжя в контексті передкарпатських ареалів / М. В. Бігусяк // Діалекти в синхронії та діахронії. – К., 2014. – С. 36.

Верхратський І. П. Говір батюків / І. П. Вехрадський // Збірник філологічної секції Наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1912. – Т. 15. — С. 107.

Ганцов В. М. Діалектологічна класифікація українських говорів / В. М. Ганцов. – К., 1923. – С. 56–57.

Євтушок О. В. Спостереження над лексикою говірок / О. В. Євтушок. – Л., 1992. – С. 9.

Жилко Ф. Т. Говори української мови / Ф. Т. Жилко. – К., 1958. – С. 12.

Жовтобрюх М. А. / А. П. Грищенко // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. – К. : Укр. енцикл., 2000. – С. 170.

Закревська Я. В. Гуцульщина. Літературні етюди / Я. В. Закревська. – К., 1991. – С. 4.

Залеський А. М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. Збірник текстів / А. М. Залеський. – К. : Наук. думка, 1973. – С. 51.

Зілинський І. М. Карта українських говорів / І. М. Зілинський. – Варшава, 1933. – С. 91–92.

Карпенко Ю. О. Філософські питання мовознавства / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1990. – № 5. – С. 38.

Кобилянський Б. В. Діалект і літературна мова / Б. В. Кобилянський. – К., 1960. – С. 15.

Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1987. – С. 45.

Конобродська В. І. Поліські поховальні і поминальні обряди. Т. 1 : Етнолінгвістичні студії // В. І. Конобородська. – Житомир, 2007. – С. 156.

Магрицька І. В. Словник весільної лексики / І. В. Магрицька. – Л., 2003. – С. 35–36.

Максимович М. О. Критико-історичне дослідження про російську мову / М. О. Максимович. – М., 1838. – С. 18.

Матвіяс І. Г. Засади української діалектології / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2000. – № 1–2. – С. 3–9.

Михальчук К. П. Наріччя, піднаріччя і говори Південної Росії у зв’язку з наріччями Галичини / К. П. Михальчук. – М., 1872. – С. 142.

Панькевич І. А. Нарис історії українських закарпатських говорів / І. А. Панькевич. – Прага, 1958. – С. 74.

Потебня О. О. Замітки про малоруське наріччя. – Воронеж, 1870. – С. 16.

Романюк П. Ф. Лексика некалендарних обрядів правобережного Полісся (на матеріалі весільного обряду). – К., 1984. – С. 113.

Франко І. Я. Літературна мова і діалекти / І. Я. Франко. – К., 1907. – С. 117–118.

Хобзей Н.А. Весільна лексика бойківського говору : матеріали до словника / Н. А. Хобзей // Діалектологічні студії. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2005. – С. 299–308.


Abstract views: 242
PDF Downloads: 182
How to Cite
Федіна, О. В. (1). РОЛЬ ГОВІРОК У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/89
Section
Articles