ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГІДРОНІМІЇ ДОНУ

  • А. М. Поповський

Abstract

Вийшов у світ своєрідний двотомний словник доктора філологічних наук, професора Донецького національного університету Є. С. Отіна «Гидронимия Дона». – Донецк : Юго-Восток, 2011.  Т. 1 : Верхний и Средний Дон. – 575 с. – Т. 2 : Нижний Дон. – Донецк : Юго-Восток, 2012 – 792 с., який серед таких лексикографічних робіт є вершиною сучасної наукової думки.  Це тривала й скрупульозна  праця автора як у плані енциклопедичного висвітлення гідронімної мережі Донського басейну, так і в новаторському підході до систематизації та укладання словникових статей. Він  сумлінно опрацював джерельну базу гідронімів басейну ріки Дон. Це, зокрема, численні друковані видання, що зберігаються в центральних і місцевих бібліотеках та архівах, рукописні матеріали, карти, а також матеріали діалектолого-топонімних експедицій та анкетних опитувань населення цього басейну. Особливе місце серед рукописних матеріалів посідають карти та земельні плани Генерального межування Росії кінця XVIII – початку XIX ст. Такий принцип добору, систематизації та творчого впорядкування матеріалу сприяв досліднику в пошуках наукової істини й повноти висвітлення номінативних одиниць

Downloads

Download data is not yet available.

Abstract views: 7
PDF Downloads: 2
How to Cite
Поповський, А. М. (1). ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ГІДРОНІМІЇ ДОНУ. Journal “Ukrainian sense”, (1). Retrieved from https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/view/91
Section
Articles