[1]
Docenko, M. 1. Експресивні можливості формально ідентичних власних назв у художньому мовленні. Journal “Ukrainian sense”. 1 (1), 132-140.