[1]
Mykytiuk, O. 1. Правописна норма як відтворення звукових і морфологічних особливостей української мови (на прикладі твору "Дух нашої давнини" Дмитра Донцова). Journal “Ukrainian sense”. 1 (1), 169-178.