[1]
Kolesnikova, I. 1. Культура мови: корупція слова в рекламному бізнесі. Journal “Ukrainian sense”. 1 (1), 212-219.