[1]
Shmilyk, I. 1. Синтаксичні засоби в мовленні реклами. Journal “Ukrainian sense”. 1 (1), 242-253.