[1]
Shevchenko, T. 1. Складнопідрядні багатокомпонентні речення з прислівними та детермінантними зв’язками в нормативно-правових актах української мови. Journal “Ukrainian sense”. 1 (1), 320-327.