[1]
Bobuh, N. 1. КОНТРАСТИВИ В МОВНО-ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ГРИГОРІЯ КОВАЛЯ. Journal “Ukrainian sense”. 1 (1).