[1]
Білоконенко, Л. 1. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КООПЕРАТИВНА КОМУНІКАЦІЯ». Journal “Ukrainian sense”. 1 (1), 4-13.