[1]
Koroliova, V. and Popova, I. 2022. THE COMMUNICATIVE STRATEGIES OF MANIPULATING AND LANGUAGE AGGRESSION IN NEDA NEZHDANA’S PLAYS. Journal “Ukrainian sense”. 1, 2 (Feb. 2022), 93-100. DOI:https://doi.org/10.15421/462122.