(1)
Hrushkova, O. Невербальні елементи рекламних текстів. US 1, 230-241.