(1)
Bobuh, N. КОНТРАСТИВИ В МОВНО-ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ГРИГОРІЯ КОВАЛЯ. US 1.