(1)
Білоконенко, Л. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ «КООПЕРАТИВНА КОМУНІКАЦІЯ». US 1, 4-13.