Zaytseva, V., & Kodenchuk, K. (2022). HUTSULISM-MYTHONYMS IN TARAS PROHASKO’S NOVEL "THE UNSIMPLE". Journal “Ukrainian sense”, 1(2), 59-65. https://doi.org/10.15421/462118