BOBUH, N. КОНТРАСТИВИ В МОВНО-ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ГРИГОРІЯ КОВАЛЯ. Journal “Ukrainian sense”, n. 1, 11.