ZAYTSEVA, V.; KODENCHUK, K. HUTSULISM-MYTHONYMS IN TARAS PROHASKO’S NOVEL "THE UNSIMPLE". Journal “Ukrainian sense”, v. 1, n. 2, p. 59-65, 22 Feb. 2022.