ДЕМЧЕНКО, О. І.; РИБАЛКА, Я. І. ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ У ЛІТЕРАТУРІ ХХ СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРЧОСТІ ПАВЛА ГЛАЗОВОГО). Journal “Ukrainian sense”, n. 1, 11.