[1]
V. Zaytseva and K. Kodenchuk, “HUTSULISM-MYTHONYMS IN TARAS PROHASKO’S NOVEL "THE UNSIMPLE"”, US, vol. 1, no. 2, pp. 59-65, Feb. 2022.