Редколегія

Д-р філол. наук, проф. Ірина Степанівна Попова (редактор),

професор кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

д-р філол. наук, проф. Володимир Олександрович Горпинич (заст. редактора),

професор кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

д-р філол. наук, проф. Нінель Іванівна Заверталюк,

професор кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

д-р філол. наук, проф. Жанна Василівна Колоїз,

професор кафедри української мови Криворізького національного університету (Україна);

 

д-р філол. наук, проф. Анатолій Михайлович Поповський

професор кафедри мовної підготовки Дніпропетровського університету внутрішніх справ (Україна);

 

д-р філол. наук, проф. Тамара Степанівна Пристайко,

професор кафедри загального та російського мовознавства Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

д-р філол. наук, проф. Юрій Олександрович Шепель,

професор кафедри лінгвістичної підготовки іноземців Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

канд. філол. наук, доц. Наталія Сергіївна Голікова,

доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

канд. філол. наук, доц. Валерія Володимирівна Корольова (відп. секретар),

доцент кафедри української мови Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

канд. філол. наук, доц. Наталія Петрівна Олійник,

доцент кафедри української літератури Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (Україна);

 

канд. філол. наук, доктор філології Юлія Йосипівна Рисіч-Шафранєц,

ад’юнкт кафедри україністики в Інституті слов’янської філології при Вроцлавському університеті (Польща).