№ 2 (2012)

Український смисл

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Актуальні проблеми українського мовознавства

ПРОЯВИ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОЇ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ У КНИЖНИХ СТИЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Повний текст
Н. А. Баракатова
КОРЕЛЯЦІЯ ЯК ВИД СИНТАКСИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ КОМПОНЕНТАМИ АПОЗИТИВНОГО СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ Повний текст
О. Ю. Баранник
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА Повний текст
О. І. Білоусова
АД’ЄКТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЛИСТОВНОЇ СПАДЩИНИ В АСПЕКТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ Повний текст
С. А. Ганжа
МОВНИЙ ЕТИКЕТ У ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ Повний текст
Н. С. Голікова
ОСНОВНІ СПОСОБИ СЛОВОТВОРЕННЯ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ Повний текст
О. В. Гурко
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПРІЗВИЩ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Повний текст
О. В. Єрьоміна
МЕТОНІМІЯ ЯК КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА Повний текст
В. В. Зайцева
СТРУКТУРНІ ТИПИ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ ЗА МОДЕЛЛЮ РЕЧЕННЯ, В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Повний текст
Т. В. Кедич
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ Повний текст
М. С. Ковальчук
АКСІОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Повний текст
В. В. Корольова
AXIOLOGICAL VOCABULARY OF UKRANIAN AS MEANS OF SOCIO-CULTURAL PERSONAL IDENTIFICATION Повний текст
V. V. Koroliova
ОКАЗІОНАЛЬНІ ІМЕННИКИ В ПОЕЗІЇ ЛЕСІ СТЕПОВИЧКИ, ВІКТОРА КОРЖА, СЕРГІЯ БУРЛАКОВА Повний текст
І. С. Лощинова
Фразеологічна експлікація концепту «жінка» в українській та російській мовах Повний текст
О. В. Ляшенко
ПРИКМЕТНИКОВА СИНОНІМІЯ В РОМАНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА «ЦИКЛОН» Повний текст
І. П. Мамчич
МЕТАФОРА В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ ВУЛИЦЬ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА Повний текст
О. А. Михненко
ІНШОМОВНІ СЛОВА В НАУКОВИХ ТВОРАХ ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА) Повний текст
Г. А. Онищкнко
ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС МИКОЛИ КУЗЬМЕНКА Повний текст
А. М. Поповський
ЕКСПРЕСИВНО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ В ПОЕЗІЯХ ГАННИ СВІТЛИЧНОЇ Повний текст
Я. І. Рибалка
ТЕОРІЯ ПРОТИЛЕЖНОСТІ ТА АНТОНІМІЧНОСТІ ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ Повний текст
К. В. Тараненко
РЕДУПЛІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ТВОРАХ ЮРІЯ КИРИЧЕНКА Повний текст
Т. В. Шевченко
СОЦІО- ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ МЕТОДИ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Повний текст
Ю. О. Шепель

Актуальні проблеми українського літературознавства

ЖІНКА ЯК СИМВОЛ ЖИТТЯ У ТВОРІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА» Повний текст
К. О. Корнілова
РЕЦЕПТИВНА СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОПОВІДІ В ЦИКЛІ ОПОВІДАНЬ ДЛЯ ДІТЕЙ «ДИВНІ ДНІ ГАНІ ГРАК» ЛЮБКА ДЕРЕША Повний текст
І. В. Кропивко
СВОЄРІДНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВІСТІ З «ЛОКАЛЬНИМ» ТИПОМ СЮЖЕТУ Повний текст
Н. П. Олійник
СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ Є. ГУЦАЛА 70-х років ХХ ст. Повний текст
Н. В. Полохова
«СПОВІДЬ ДИТИНСТВА. СТАНЦІЙНІ ПАСТОРАЛІ» ГРИГОРІЯ ГУСЕЙНОВА: СИМБІОЗ ХУДОЖНЬОГО І ДОКУМЕНТАЛЬНОГО Повний текст
Ю. С. Скрипник
Відомості про авторів Повний список
 Видавець: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Адреса: Центр історії та розвитку української мови

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

просп. Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49050

Електронна пошта: ukr.smysl@ukr.net
Лицензия Creative Commons

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.